The deerslayer.

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York Bantam Books 1982.