The deerslayer.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Bantam Books 1982.