Past meets present essays about historic interpretation and public audiences

Opis bibliograficzny
Korporacja: New York Council for the Humanities.
Kolejni autorzy: Blatti, Jo.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. Smithsonian Institution Press c1987.
Hasła przedmiotowe: