Rose windows

Opis bibliograficzny
1. autor: Cowen, Painton
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Thames and Hudson 1990, c1979.
Seria:Art and imagination
Hasła przedmiotowe: