Rose windows

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Cowen, Painton
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Thames and Hudson 1990, c1979.
Serie:Art and imagination
Ämnen: