Urban economics and policy analysis

Opis bibliograficzny
1. autor: Bish, Robert L.
Kolejni autorzy: Nourse, Hugh O.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York McGraw-Hill 1975.
Wydanie:International student ed.
Hasła przedmiotowe: