Urban economics and policy analysis

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bish, Robert L.
Övriga upphovsmän: Nourse, Hugh O.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York McGraw-Hill 1975.
Upplaga:International student ed.
Ämnen: