Modern political analysis

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Dahl, Robert Alan 1915-
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall c1991.
Upplaga:5th ed.
Ämnen: