The Far East a history of the Western impact and the Eastern response (1830-1975)

Opis bibliograficzny
1. autor: Clyde, Paul Hibbert 1896-
Kolejni autorzy: Beers, Burton F.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1975.
Wydanie:6th ed.
Hasła przedmiotowe: