The Far East a history of the Western impact and the Eastern response (1830-1975)

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Clyde, Paul Hibbert 1896-
Övriga upphovsmän: Beers, Burton F.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1975.
Upplaga:6th ed.
Ämnen: