General issues of industrial policy

Opis bibliograficzny
Korporacja: United Nations. Industrial Development Organization.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York United Nations Publication c1969.
Hasła przedmiotowe: