General issues of industrial policy

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: United Nations. Industrial Development Organization.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York United Nations Publication c1969.
Ämnen: