The machine tool industry

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: United Nations. Industrial Development Organization.
Format: Bog
Sprog:English
Udgivet: New York United Nations Publication c1974.
Fag: