The petrochemical industry

Opis bibliograficzny
Korporacja: United Nations. Industrial Development Organization.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York United Nations Publication c1973.
Hasła przedmiotowe: