An arms race in post-cold war Southeast Asian prospects for control

Opis bibliograficzny
1. autor: Acharya, Amitav.
Korporacja: Regional Strategic Studies Programme (Institute of Southeast Asian Studies)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Singapore Regional Strategic Studies Programme, Institute of Southeast Asian Studies c1994.
Seria:Pacific strategic papers, 0218-1924
Hasła przedmiotowe: