Information please almanac atlas and yearbook

Opis bibliograficzny
Korporacja: Dailey, Vera, assoc. ed.
Kolejni autorzy: Johnson, Otto T.,exec. ed.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston Houghton Mifflin Company. c1986.
Wydanie:39Th ed.
Hasła przedmiotowe: