Information please almanac atlas and yearbook

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Dailey, Vera, assoc. ed.
Övriga upphovsmän: Johnson, Otto T.,exec. ed.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston Houghton Mifflin Company. c1986.
Upplaga:39Th ed.
Ämnen: