Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia tafsiran dan penghayatan.

Educational philosophy of Universiti Kebangsaan Malaysia; papers.

Bibliografski detalji
Daljnji autori: Shaharir Mohamad Zain.
Format: Knjiga
Jezik:Malay
Izdano: Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 1994.
Teme: