Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia tafsiran dan penghayatan.

Educational philosophy of Universiti Kebangsaan Malaysia; papers.

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Shaharir Mohamad Zain.
Materialtyp: Bok
Språk:Malay
Publicerad: Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 1994.
Ämnen: