Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia tafsiran dan penghayatan.

Educational philosophy of Universiti Kebangsaan Malaysia; papers.

ग्रंथसूची विवरण
अन्य लेखक: Shaharir Mohamad Zain.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Malay
प्रकाशित: Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 1994.
विषय: