The big change America transforms itself, 1900-1950

Opis bibliograficzny
1. autor: Allen, Frederick Lewis 1890-1954.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Harper & Row [c1952].
Hasła przedmiotowe: