Filway's Philippine almanac

Opis bibliograficzny
Format: Książka
Język:English
Wydane: Makati, Metro Manila Filway Marketing c1991.
Hasła przedmiotowe: