University of Virginia, the Lawn Thomas Jefferson

Opis bibliograficzny
1. autor: Brawne, Michael
Kolejni autorzy: Jefferson, Thomas
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Phaidon 1994.
Seria:(Arhitecture in detail).
Hasła przedmiotowe: