Private money & public currencies the 16th century challenge

Opis bibliograficzny
1. autor: Boyer-Xambeu, Marie-Therese.
Kolejni autorzy: Deleplace, Ghislain., Gillard, Lucien.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Armonk, N.Y. M.E. Sharpe c1994.
Hasła przedmiotowe: