Private money & public currencies the 16th century challenge

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Boyer-Xambeu, Marie-Therese.
Övriga upphovsmän: Deleplace, Ghislain., Gillard, Lucien.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Armonk, N.Y. M.E. Sharpe c1994.
Ämnen: