Fundamentals of management essential concepts and applications

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Robbins, Stephen P.
Altres autors: De Cenzo, David A.
Resource Type: Llibre
Idioma:English
Publicat: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice-Hall c2004.
Edició:4th ed.
Matèries: