Fundamentals of management essential concepts and applications

Opis bibliograficzny
1. autor: Robbins, Stephen P.
Kolejni autorzy: De Cenzo, David A.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice-Hall c2004.
Wydanie:4th ed.
Hasła przedmiotowe: