Fundamentals of management essential concepts and applications

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Robbins, Stephen P.
Övriga upphovsmän: De Cenzo, David A.
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice-Hall c2004.
Upplaga:4th ed.
Ämnen: