"Ang managom na tataramon".

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Janer, Patricio Martinez
Materialtyp: Bok
Språk:Bikol
Publicerad: s.l. s.n. n.d.
Serie:Bikol Collection
Ämnen: