"Retirado".

Opis bibliograficzny
1. autor: Penones, H. Francisco Jr. V.
Format: Książka
Język:Bikol
Wydane: s.l. s.n. 1996
Seria:Bikol Collection
Hasła przedmiotowe: