"Retirado".

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Penones, H. Francisco Jr. V.
Materialtyp: Bok
Språk:Bikol
Publicerad: s.l. s.n. 1996
Serie:Bikol Collection
Ämnen: