"El Seminario Concilar de Nueva Caceres a historical survey.

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Realubit, Maria Lilia F.
Format: Llibre
Idioma:Bikol
Publicat: s.l. s.n. 1998
Periòdiques:Bikol Collection
Matèries: