"El Seminario Concilar de Nueva Caceres a historical survey.

Opis bibliograficzny
1. autor: Realubit, Maria Lilia F.
Format: Książka
Język:Bikol
Wydane: s.l. s.n. 1998
Seria:Bikol Collection
Hasła przedmiotowe: