Bikol literary history.

Opis bibliograficzny
1. autor: Realubit, Maria Lilia F.
Format: Książka
Język:Bikol
Wydane: Naga City Bikol Heritage Society, Inc. 2000
Seria:Bikol Collection
Hasła przedmiotowe: