Trích dẫn APA

(1995). The liberation of Naga from the Japanese occupation forces April 13, 1945-1995 [Golden jubilee celebration of Tangkong Vaca Guerilla Unit and other units of Camarines Sur]. s.l: s.n.

Trích dẫn kiểu Chicago

The Liberation of Naga From the Japanese Occupation Forces April 13, 1945-1995 [Golden Jubilee Celebration of Tangkong Vaca Guerilla Unit and Other Units of Camarines Sur]. s.l: s.n, 1995.

Trích dẫn MLA

The Liberation of Naga From the Japanese Occupation Forces April 13, 1945-1995 [Golden Jubilee Celebration of Tangkong Vaca Guerilla Unit and Other Units of Camarines Sur]. s.l: s.n, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.