Malibay cenaculo

Catalogue of the exhibit Malibay cenaculo : isang siglo ng pamana at panata, at the Cultural Center of the Philippines from February 5 to March 30, 2003.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Malibay Culture & Arts Foundation, Inc., Cultural Center of the Philippines.
مؤلفون آخرون: Icasiano, Carmita Eliza I.
التنسيق: الكتروني كتاب
اللغة:English
منشور في: Pasay City Cultural Center of the Philippines, Museo ng Kalinangan Pilipino c2003.
الموضوعات: