Malibay cenaculo

Catalogue of the exhibit Malibay cenaculo : isang siglo ng pamana at panata, at the Cultural Center of the Philippines from February 5 to March 30, 2003.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Malibay Culture & Arts Foundation, Inc., Cultural Center of the Philippines.
Tác giả khác: Icasiano, Carmita Eliza I.
Định dạng: Điện tử Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pasay City Cultural Center of the Philippines, Museo ng Kalinangan Pilipino c2003.
Những chủ đề: