Sa gugma magpakamatay 3 acts play

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vidal, Uldarico D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: 1957
Loạt:Uldarico D. Vidal collection
Những chủ đề: