Trích dẫn APA

Thomas, H. 1. (1995). Dance, modernity, and culture: Explorations in the sociology of dance. London: Routledge.

Trích dẫn kiểu Chicago

Thomas, Helen 1947-. Dance, Modernity, and Culture: Explorations in the Sociology of Dance. London: Routledge, 1995.

Trích dẫn MLA

Thomas, Helen 1947-. Dance, Modernity, and Culture: Explorations in the Sociology of Dance. London: Routledge, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.