Dance, modernity, and culture explorations in the sociology of dance

Opis bibliograficzny
1. autor: Thomas, Helen 1947-
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Routledge c1995.
Hasła przedmiotowe: