The authorized Bolshoi ballet book of The Golden Age

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Grigorovich, Yuri
Drugi avtorji: Davlekamova, Sania., Coey, Tim., Shostakovich, Dmitrii Dmitrievich 1906-1975., Pchalkin, Vladimir.
Resource Type: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Soviet Union T.F.H. Productions c1989.
Teme: