Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training

Opis bibliograficzny
1. autor: Prentice, William E.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston McGraw-Hill c2004.
Wydanie:4th ed.
Hasła przedmiotowe: