Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Prentice, William E.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston McGraw-Hill c2004.
Upplaga:4th ed.
Ämnen: