The tools of empire technology and European imperialism in the nineteenth century

Opis bibliograficzny
1. autor: Headrick, Daniel R.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Oxford University Press 1981.
Hasła przedmiotowe: