The struggle for black equality, 1954-1992

Opis bibliograficzny
1. autor: Sitkoff, Harvard
Kolejni autorzy: Foner, Eric.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Hill and Wang c1993.
Wydanie:Rev. ed.
Hasła przedmiotowe: