The struggle for black equality, 1954-1992

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Sitkoff, Harvard
Övriga upphovsmän: Foner, Eric.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Hill and Wang c1993.
Upplaga:Rev. ed.
Ämnen: