How to run seminars and workshops presentation skills for consultants, trainers, and teachers

Opis bibliograficzny
1. autor: Jolles, Robert L.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Wiley c2001.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: