The science and engineering of materials

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Askeland, Donald R.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Australia Thomson c2006.
Edició:5th ed.
Matèries: