The science and engineering of materials

Opis bibliograficzny
1. autor: Askeland, Donald R.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Australia Thomson c2006.
Wydanie:5th ed.
Hasła przedmiotowe: