The science and engineering of materials

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Askeland, Donald R.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Australia Thomson c2006.
Upplaga:5th ed.
Ämnen: